* Privacy:

 Praktijk Fijn & Fit behandeld uw gegevens conform de AVG-wetgeving.

 

Uitleg voor cliënten, ouders, verzorgers en/of bewindvoerders over de privacywetgeving AVG.

 Algemene informatie AVG

Afkortingen: 
AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
AP  = Autoriteit Persoonsgegevens
Wbp = De Wet bescherming persoonsgegevens

 Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

 Doel van de nieuwe wetgeving is:

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

 Vanwege de wet AVG ben ik verplicht u voor toestemming te laten tekenen om relevante gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of specialist, de praktijkondersteuner.

 Hieronder wordt aangegeven waarvoor u toestemming geeft :

 1.    

Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en
personen/instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de therapeut
opnieuw om toestemming.

 2.    

De therapeut informeert een van boven staande, over de gegevens die worden
uitgewisseld en de gegevens die worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld
dat zij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens
noodzakelijk zijn om te kunnen behandelen.

 3.    

Iedere bovengenoemde kan(kunnen) ervoor kiezen om geen toestemming te geven of
om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. De therapeut legt uit wat
de gevolgen zijn voor het behandelplan als(voor bepaalde) gegevens of personen
geen toestemming wordt gegeven. 

 4.    

Ik behoud het recht om in te zien, recht op informatie, recht op intrekken, recht om te wijzigen, recht om vergeten te worden,  recht om gegevens over te dragen of te wijzigen. In sommige gevallen zal het wijzigen van de  toestemming gevolgen hebben voor het behandelplan. De therapeut legt uit wat de gevolgen dan zijn voor het behandelplan. 

  

* Algemene voorwaarden:

 U kunt de algemene voorwaarden opvragen door een mail te sturen naar: info@praktijkfijnenfit.nl

 

* Klachtencommissie:

 Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ 

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

  

* KVK-nummer: 65762827

 

* BTW-ID: NL001858522B55