Tarieven

Tarieven voor oefentherapie

 

Per behandeling van 30 minuten is het tarief € 32,00

 

Een verwijzing van uw arts is niet nodig! Meestal wordt er een groot gedeelte vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Er zijn geen zorgcontracten aangegaan met de verschillende zorgverzekeraars. U ontvangt zelf een nota, die u zelf betaalt aan Fijn & Fit. Wanneer u deze indient bij uw zorgverzekeraar is het afhankelijk van de voorwaarden van uw aanvullende pakket in hoeverre de zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener wordt vergoed.